BT-Hypnosis

AUDIO RECORDING TREATMENTS

RECORDING


The Hypnosis is same quality and activity, as my sessions, here with me in my Clinic in Denmark.

OPTAGELSE


Hypnosen er af samme kvalitet og effekt som mine sessioner her hos mig i min klinik i Danmark.

MIXING


Treatments is mixed with Voice over and background music. 

MIXING


Behandlinger er en blanding af stemme og baggrundsmusik. 

Works with

IOS - AndroidArbejder med

IOS - Android

A GREAT WAY TO TAKE

THE FIRST STEP TO GET BETTER..

En fantastisk måde at tage det første skridt til at få bedre på..

Have a very nice day.. 

Ha en rigtig god dag.. 

BT-HYPNOSIS

Keep an eye on my website and what hypnoses are released for the benefit of everyone.

Hold øje med min hjemmeside og hvilke hypnoser der bliver frigivet til gavn for alle.

The worst thing you can do, is do nothing ...

Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget...

Treatments

Introduction:

Tells you little about hypnosis, why it is working, my way to treat with hypnosis, and so on...

FREE

Corona virus:

This App. is for those who have a fear or anxiety of being infected with this terrible virus. 


It will affect your unproven mind,

balance and harmony.

 

You need no longer to go and have this fear of being infected, hypnosis is a very effective way to solve it, and gives you a peace and faith in mind of a better world, and makes you think and act differently. 


Calm, Positive and Forward.


This treatment can also affect people infected, positively, but is not a cure.

Introduktion:

Fortæller dig lidt om hypnose, hvorfor det fungerer, min måde at behandle med hypnose, og så videre ...

GRATIS

Corona virus:

Denne app. er for dem, der har en frygt

eller angst for at blive inficeret

med denne forfærdelige virus. 

Det vil påvirke dit ubeviste sind,

og give dig balance og harmoni.


Du behøver ikke længere at gå og have denne frygt for at blive inficeret,

hypnose er en meget effektiv

måde at løse det på, og giver dig 

fred og tro i tankerne om en bedre verden og får dig til at tænke og handle anderledes.


Rolig, positiv og fremadrettet.


Denne behandling kan også påvirke mennesker inficeret positivt,

men er ikke en kur.

CONTACTS

Hypnotist Bent Thorning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes